SKOK!: Chce rozšíriť právomoci školských rád

SKOK!: Chce rozšíriť právomoci školských rád

Slovenská občianska koalícia (SKOK!) vyjadruje nesúhlas so zaradením  materiálu  ohľadne menovania riaditeľov škôl  do balíka zmien školských zákonov.

Niekoľkomesačné rokovania a diskusie  nepreukázali potrebu takejto zmeny  a obhajoba ministra školstva,  že pri príprave novely zriaďovatelia škôl žiadali väčšie právomoci pri výbere riaditeľov, neobstojí. Vládny návrh oslabiť školskú samosprávu a dať zriaďovateľovi právo vetovať výber kandidáta na riaditeľa školy je vážny krok späť v demokratizácii školstva a nebezpečný trend v oslabovaní občianskej spoločnosti.

SKOK! nevidí žiadny dôvod, prečo by mali obce a župy  dostať viac právomocí pri výbere riaditeľov základných a stredných škôl.

Riaditelia škôl sa takto dostanú do úplnej závislosti od zriaďovateľov. SKOK! nesúhlasí s takýmto systémovým nastavením, aby mal zriaďovateľ väčšie právomoci ako rada školy. Rady škôl boli založené ako demokratický orgán, a tak týmto návrhom im odoberieme kus demokracie a vrátime sa späť na rok 1989.

Slovenská občianska koalícia (SKOK!) nevidí dôvod na takúto zmenu, nesúhlasí s predkladaným materiálom a bude hlasovať proti návrhu poslanca Národnej Rady SR Ľubomíra Petráka.

Nie je predsa možné aby o tom kto bude viest inštitúciu s takým množstvom kompetencií daných zákonom, hlavne v oblasti výchovy a vzdelávania, a s takým dosahom na rôzne skupiny obyvateľov rozhodoval starosta či primátor. 

Strana SKOK! odmieta politizáciu  školstva, oslabenie demokratických princípov, a tiež oslabenie významu a kompetencií rady škôl. Naopak, právomoci školských rád je potrebné rozšíriť.

Kalendár udalostí

Najbližšie udalosti
Žiadna udalosť
Blog

O čo všetko by sme prišli vystúpením z Európskej únie

Tomáš zhrnul fakty, o čo všetko by Slovensko prišlo, ak by sme vystúpili z EÚ. My v SKOKu vrátane Tomáša sme presvedčení, že nie je žiadna iná lepšia alternatíva v dnešnom svete pre Slovensko, ako byť aktívnou súčasťou Európskej únie. V dobe, kedy viac než predtým sa vo verejnom priestore vyskytujú rôzne klamstvá a polopravdy o "zlom Bruseli" je veľmi dôležité, narábať s faktami a hovoriť pravdu.

Miškov zo Skoku: S Radičovou sa hanbíme priznať k liberálom pre ľudí ako Sulík a Rusko

Nie som človek pre pozície, som človek, ktorý chcel vždy niečo presadiť. Ak sa pýtate, kde sa osobne vidím o štyri roky, tak odpoviem, že pre mňa je podstatné v prvom rade to, aby sme presadili veci, s ktorými sme v roku 2010 išli do politiky.

Platy učiteľov? Nutná, no nie postačujúca podmienka (jurajmiskov)

Prosím vás, kam sme to dobačovali, keď stovky tisíc ľudí závidia ešte aj učiteľom, ktorí majú na Slovensku najnižšie platy spomedzi vyspelých krajín?

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.