SKOK!: Používanie certifikovaných páleníc zvýši bezpečnosť a kvalitu doma páleného alkoholu

SKOK!: Používanie certifikovaných páleníc zvýši bezpečnosť a kvalitu doma páleného alkoholu

Zmyslom návrhu novely zákona, ktorú predložila strana SKOK! je, aby majitelia ovocia, ktorí z neho chcú vyrobiť ovocný destilát pre vlastnú spotrebu, to mohli robiť legálne, na oficiálnych zariadeniach, bez strachu o svoje zdravie.

„Naša novela zákona vychádza z toho, že majiteľ ovocia si môže zakúpiť certifikovanú aparatúru na destilovanie alkoholu, ktorú si nechá zaregistrovať. Tzv. pálenie alkoholu z vlastného ovocia pre vlastnú potrebu je na Slovensku dlhodobou tradíciou a nič na tom nemenia ani hroziace prísne postihy v prípade, že sa to vykonáva nelegálne. SKOK! presadzuje, aby štát umožnil ľuďom robiť len to, čo robia aj do teraz, akurát v súlade so zákonom,“ analyzuje poslanec NR SR za SKOK! Daniel Krajcer.

Na Slovensku je síce postačujúci počet legálnych páleníc, približne 190, no zmyslom návrhu na vydanie zákona z dielne SKOK!u, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, je práve fakt, že množstvo ľudí nechce platiť daň z alkoholu vypáleného pre vlastnú spotrebu. Namiesto verejnej pálenice, si preto radšej pália alkohol podomácky vyrobenými zariadeniami, ktoré nemusia spĺňať zdravotné normy. A robiť to budú aj naďalej.

„Preto je ústretovým krokom, ak štát umožní ľuďom svoje ovocie takto spracovať, pri určitých obmedzeniach, bez nároku na daňovú povinnosť. Takíto bežní konzumenti v malom – teda takí, ktorí nezamýšľajú túto svoju produkciu odplatne šíriť ďalej na trhu a profitovať z toho – by nemali mať pocit, že môžu byť za to postihovaní,“ vysvetľuje poslanec NR SR za SKOK! Daniel Krajcer.

SKOK! v návrhu zákona  definuje súkromné pálenie destilátu na vlastné potreby maximálne do 50 litrov destilátu ročne s maximálne 86 objemových percent etylalkoholu. Rovnako je stanovená oznamovacia povinnosť majiteľa zariadenia na výrobu destilátu, a to v lehote max. 15 dní odo dňa, kedy k zadováženiu takéhoto zariadenia došlo, riadne ju zaevidovať na Okresnom úrade, pričom o vykonanej evidencii dostane súkromný výrobca destilátu potvrdenie, ktorým sa v prípade kontroly môže preukázať. Takto vyrobený destilát sa zakazuje predávať alebo akokoľvek inak komerčne zhodnocovať a šíriť na trhu. Zákon totiž obsahuje aj sankčný mechanizmus. Ministerstvo pôdohospodárstva je oprávnené uložiť súkromnému výrobcovi destilátu pokutu až do výšky 2 000 eur v prípade, že sa zistí porušenie tohto zákona.

Nie je pravdou, že „výroba alkoholu sa vymkne spod množstevnej a kvalitatívnej kontroly, ako tvrdí Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku. Naopak, autorizované pálenice zvyšujú bezpečnosť pálenia alkoholu pre vlastnú spotrebu, v porovnaní s doma vyrobenými zariadeniami, ktoré ľudia používajú do teraz,“ vysvetľuje Krajcer. 

„Nie je pravdou ani to, že legalizácia domáceho pálenia alkoholu by ohrozovala obchodné záujmy verejných páleníc, pretože ľudia, ktorí si pálili alkohol podomácky, to budú robiť aj naďalej, ale legálne. Nijako neobmedzujeme ani tých ľudí, ktorí na pálenie alkoholu využívajú verejné pálenice,“ konštatuje predseda strany SKOK! a poslanec NR SR Juraj Miškov.

Kalendár udalostí

Najbližšie udalosti
Žiadna udalosť
Blog

O čo všetko by sme prišli vystúpením z Európskej únie

Tomáš zhrnul fakty, o čo všetko by Slovensko prišlo, ak by sme vystúpili z EÚ. My v SKOKu vrátane Tomáša sme presvedčení, že nie je žiadna iná lepšia alternatíva v dnešnom svete pre Slovensko, ako byť aktívnou súčasťou Európskej únie. V dobe, kedy viac než predtým sa vo verejnom priestore vyskytujú rôzne klamstvá a polopravdy o "zlom Bruseli" je veľmi dôležité, narábať s faktami a hovoriť pravdu.

Miškov zo Skoku: S Radičovou sa hanbíme priznať k liberálom pre ľudí ako Sulík a Rusko

Nie som človek pre pozície, som človek, ktorý chcel vždy niečo presadiť. Ak sa pýtate, kde sa osobne vidím o štyri roky, tak odpoviem, že pre mňa je podstatné v prvom rade to, aby sme presadili veci, s ktorými sme v roku 2010 išli do politiky.

Platy učiteľov? Nutná, no nie postačujúca podmienka (jurajmiskov)

Prosím vás, kam sme to dobačovali, keď stovky tisíc ľudí závidia ešte aj učiteľom, ktorí majú na Slovensku najnižšie platy spomedzi vyspelých krajín?

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.